Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord

Sikringsstilling Nord er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under Første Verdenskrig. Den blev opført i perioden 1916 til 1918 som sikring mod et engelsk angreb fra nord.

Kort over sikringsstilling Nord

Stillingen

Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland, fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk.
Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum. I alt omkring 800 bunkers.

 

 


Efter Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920 blev de fleste af bunkerne sprængt. En del er dog bevaret, og det er støtteforeningens formål at informere og værne om bunkerne. Vi  sørger for at de er tilgængelige og fortsætter ægteparret Scott Hansens undersøgelse og kortlægning af stillingen.

 

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord blev oprettet i 2014 af interesserede ildsjæle.
Hvor det oprindeligt var en interesse for anlægget og dets rester blandt interesserede, blev det med overtagelsen af Mogens Scott Hansens materialer og udstyr nødvendigt at organisere aktiverne.

Foreningen stiftes
Formidlingscenter i Agerskov, Sikringsstilling Nord

Agerskov

Foreningen blev stiftet, og kort efter fik man stille to store lokaler på Agerskov gamle skole til rådighed.
Disse lokaler danner nu basis for både udstillingen af genstande, samt foreningens oplysende virksomhed.

 

 

Foreningens formål er jvf. vedtægterne at:
  • udbrede kendskabet til Sikringsstilling Nord og gennem oplysende virksomhed medvirke til at placere denne forsvarslinie i en historisk og kulturel sammenhæng.
  • Opbevare og registrere de arkivalier og genstande, som modtages fra ægteparret Mette Sarus og Mogens Scott Hansen og på anden vis tilgår foreningen.
  • Foreningen kan medvirke til at endnu eksisterende anlæg i relation til Sikringsstilling Nord vedligeholdes og plejes, så offentlig tilgængelighed er mulig.