Drengsted batteri

Find vej til Drengsted batteri

Kort over Drengsted batteri

Batteriet i  Drengsted skulle formentlig være bestykket med en jernbanebriskkanon ligesom Andholm Batteri.
Den blev aldrig monteret, men skulle formentlig have været udsparret et andet sted i tilfælde af engelsk landgang nordpå.

Anlægget blev aldrig færdiggjort, idet det angiveligt blev kasseret af en general på  grund af dets beliggenhed på flad mark. Af samme grund var batteriets ammunitionsbunkere sløret som staldbygninger.

Batteriet i Drengsted blev efterfølgende brugt som fremskudt luftværnsstilling for luftskibsbasen i Tønder.

Drengsted batteri, Sikringsstilling Nord

Magasin camoufleret som staldbygning

Ikke alle batterier kunne bygges ind i terrænet. I Drengsted blev magasiner m.m. camoufleret med påmalede vinduer i samme bredde som udlanger-åbningerne, spande på taget som ventilation og endda et rør som skorsten.
Effekter der skulle få batteriet til at ligne fabriks- og avlsbygninger.

Resterne giver et specielt indtryk. Det er de eneste to ammunitionsbunkere der er blotlagt, hvorfor man kan få et indtryk af ammunitionsbunkernes opbygning. Normalt er bunkerens forside (mod nord) jorddækket.

 

Billeder 2009