Gammelskov batteri

Gammelskov batteri (batteri 18) var som det eneste af de svære batterier bestykket med to 24 cm. marinekanoner i pansertårne. De havde en rækkevidde på 16.5 kilometer og en granatvægt på 160-190 kilo.

Find vej til Gammelskov batteri

Find vej til Gammelskov batteri

 

Gammelskov batteri 1923

Den ene brisk 1923

Med sin 250 m. lange batterigrav var batteriet i Gammelskov stillingens største enkeltanlæg. Der var to anlæg i batteriet der aldrig blev færdige. Man manglede plads til mandskabet, hvorfor ladningsmagasinerne i begyndelsen blev brugt til underbringelse. Dette var ikke formål tjenligt, hvorfor man påbegyndte opførelsen af 2 mandskabsrum der dog aldrig blev færdige. De to huller hvor bunkerne skulle være bygget ligger i dag bag batteriet. 

Militærbanen udmærker sig også ved sin størrelse, idet den var delt i to. Et der sikkert blev brugt ved montagen, medens det andet blev brugt til fremføring af ammunition i batterigraven.

Også i dette batteri har der været foretaget store  afvandingsarbejder.   

 

Tegning, Gammelskov batteri

Tegning af MSH

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af batteriet 2022.