Kystbatteriet Aarøsund

Kystbatteriet Aarøsund hørte ikke sammen med Sikringsstilling Nord. Det var et kystbatteri.
Støtteforeningen varetager derfor hverken rydning eller skiltning ved batteriet.
Batteriet er medtaget på denne side af informative grunde, da det stammer fra samme periode som Sikringsstillingen og ligger i umiddelbar nærhed af denne.

Find batteriet

Find kystbatteriet Aarøsund

 

 

 

 

 

 

 

De tilbageværende rester af Aarøsund kystbatteri er forholdsvis velbevarede.
Kommandobunker, mandskabsrum og alle fire kanonbriske er intakte.

Kystbatteriet Aarøsund hørte organisatorisk ikke sammen med selve sikringsstilingen, da det organisatorisk hørte under marinen. (Küstenverteidigung). Sikringsstillingen var hærens forsvarsværk.

Batteriets opgave var at sikre et minefelt i Lillebælt og det var armeret med fire 15 cm. kanoner.
På begge sider af kommandobunkeren ligger der to briske,  som var underlag for de fire kanoner.
I bakkerne bag batteriet lå et ammunitionsmagasin.