Synlige anlæg

De synlige anlæg udgør ca. 30 af de i alt 70 bevarede anlæg. Det er både intakte anlæg og synlige sprængningsrester.

 

De tilgængelige anlæg er markeret på nedenstående kort, samt den forreste skyttegravs omtrentlige forløb.

I terrænet er stien til anlæggene afmærket af Støtteforeningen.

 

 

Klik her for at se sikringsstillingens forløb tværs over Sønderjylland.

Liste over synlige anlæg, både intakte og sprængte.  Links åbner i nyt vindue.

Andholm,  3 intakte bunkere fra batteri samt hul til brisk

Allerup Krat, Allerupvej, Allerup. Sprængt batteri samt intakt flankeringsbunker

Arrild ferieby, intakt halvdelingsbunker

Arild Præsteskov, Rugbjergvej, Toftlund, sprængt batteri

Arrild Nord, Skikild Bjergvej, Toftlund, intakt revolverkanonbunker

Bevtoft, Pionerbroen, Pionervej, Bevtoft, intakt og i brug

Drengsted, Drengstedvej, Skærbæk, 2 delvis sprængte ammunitionsbunkere fra batteri

Gammelskov, Østergaardvej, Agerskov, Sprængt batteri

Gasse Høje,  Aabenraavej. Øster Gasse,  intakt maskingeværbunker

Hoptrup, 3 intakte bunkere, observations-,  flankerings- og mandskabsbunker.

Gl. Torsbjerg, Thorsbjergvej, Vojens intakt flankeringsbunker og halvdelingsrum.

Hyrup Skov, Hyrup Skovvej, Toftlund, sprængt batteri og sprængte bunkere.

Kalby Plantage, Rømøvej/Brøns Møllevej, Skærbæk, 3 intakte bunkere og tømmerrum.

Vojens, Langdyssevej, intakt observationsbunker.

Lerskov Plantage, Tingvej, Rødekro, sprængt batteri.

Løgumkloster, Krigsfangevej, krigsfangegravene.

Mjolden (Ottersbøl), Randrupvej, Skærbæk, sprængt batteri næsten uden spor.

Pothøj, Lille Vedbølvej, Vojens   intakt maskingevær- og observationsbunker.

Rugbjerg plantage, Foldingbrovej, Rødekr, sprængt batteri.

Skovby, Skovbyvej, Vojens, intakte mandskabs- og ammunitionsrum fra batteri.

Store Borgbjerg, Venbjergvej, Røde Kro, intakt stor observationsbunker.

Strandelhjørn, Tyrholmvej, Vojens, isprængt batteri, 2 intakte bunkere.     

Torsbjerg, Vojensvej, Vojens, Sprængt batteri.

Toftlund, intakt maskingevær- og mandskabsrum.

Vedbøl, Gammel Skovbyvej, Vojens, intakt halvdelingsbunker.

Vedsted, Lille Vedbølvej, Vojens, intakt flankeringsbunker.

Venbjerg, Venbjergvej, Rødekro, intakt lille observationsbunker.

Øster Gasse, Aabenraavej, Skærbæk, intakt ammunitionsbunker fra batteri.

Aarøsund, 300 metersyd for havnen i Aarøsund, intakt kystbatteri.