Støtteforeningen

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord er stiftet med det formål at virke for at formidle information om stillingen på en bred front. Dette sker både med foredrag,  rundvisning i lokalerne i Agerskov og på guidede ture i selve stillingen.

Stillingens historie.

Sikringsstilling Nord er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under Første Verdenskrig. Den blev opført i perioden 1916 til 1918 som sikring mod et engelsk angreb fra nord.

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord, kort over stillingen

Kort over stillingen

Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland, fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk.
Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum. I alt omkring 800 bunkere.

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord, foto af sprængning 1926

Sprængning 1926

Efter genforeningen blev anlægget kortlagt af den danske hør i 1921, og de fleste af bunkerne sprængt i perioden 1922 til 1926.
En del er dog bevaret, og det er støtteforeningens formål at informere og værne om bunkerne. Vi  sørger for at de så vidt muligt er tilgængelige og fortsætter indhentning af viden om anlægget.

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord blev oprettet af interesserede ildsjæle der allerede i en årrække havde beskæftiget sig med anlægget.
Hvor det oprindeligt var en interesse for anlægget og dets rester, blev det med overtagelsen af Mogens Scott Hansens materialer og udstyr nødvendigt både at at registrere og opbevare materialerne.

Foreningen
Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord, Agerskov

Agerskov gl. skole

Foreningen blev stiftet 16. januar 2013, og kort efter stillede Tønder kommune  to store lokaler på Agerskov gamle skole til rådighed.
Disse lokaler danner nu basis for både opbevaring og udstilling af genstande, arkiv samt foreningens oplysende virksomhed.

Foreningens formål er jvf. vedtægterne at:
  • udbrede kendskabet til Sikringsstilling Nord og gennem oplysende virksomhed medvirke til at placere denne forsvarslinie i en historisk og kulturel sammenhæng.
  • Opbevare og registrere de arkivalier og genstande, som modtages fra ægteparret Mette Sarus og Mogens Scott Hansen og på anden vis tilgår foreningen.
  • Foreningen kan medvirke til at endnu eksisterende anlæg i relation til Sikringsstilling Nord vedligeholdes og plejes, så offentlig tilgængelighed er mulig.

 

Støtteforeningen for sikringsstilling Nord, udstilling

Udstillingen