Andre anlæg

I forbindelse med stillingen var der, udover skyttegrave, infanteristilliger, flankeringsanlæg og batterier andre anlæg der skulle understøtte selve stillingen.

Der var anlagt et antal blinkstationer, hvorfra man har kunnet sendt optiske signaler med en karbidprojektør over relativt store afstande. Det var populært at bygge dem ind i gravhøje der ligger højt.

Andre anlæg som radiostationen i Rødekro

Stationen i Rødekro

Til radiokommunikation var der opført flere radioanlæg, hvoraf Rødekro med sine fem master var det største.

Herudover har der været et antal broer og 16 påbegyndte eller helt opførte stemmeværker til forberedte oversvømmelser.
Hvor omfattende disse oversvømmelser skulle have været vides ikke præcis.

 

Jernbanerne betød meget under 1. verdenskrig, og der var lagt en del spor fra amtsbanernes hovedspor ud til anlæggene.

Fra amtsbanerne blev ført smalspor (1 meter sporvidde) og spor til motordrift (60 cm. sporvidde) ud til f.eks. batterierne.

Der har selvfølgelig også været andre anlæg til forplejning, stalde, smede m.m.