Foreningen

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord blev oprettet af interesserede ildsjæle der allerede i en årrække havde beskæftiget sig med anlægget.
Hvor det oprindeligt var en interesse for anlægget og dets rester og historie, blev det med overtagelsen af Mogens Scott Hansens materialer og udstyr, nødvendigt både at registrere og opbevare materialerne.

Foreningen blev stiftet 16. januar 2013, og kort efter stillede Tønder kommune to store lokaler på Agerskov gamle skole til rådighed.
Disse lokaler danner nu basis for både opbevaring og udstilling af genstande, arkiv samt foreningens oplysende virksomhed.

Foreningens formål er jvf. vedtægterne at:

  • udbrede kendskabet til Sikringsstilling Nord og gennem oplysende virksomhed at medvirke til at placere denne forsvarslinie i en historisk og kulturel sammenhæng.
  • Opbevare og registrere de arkivalier og genstande, som modtages fra ægteparret Mette Sarus og Mogens Scott Hansen og på anden vis tilgår foreningen.
  • Foreningen kan medvirke til at endnu eksisterende anlæg i relation til Sikringsstilling Nord vedligeholdes og plejes, så offentlig tilgængelighed er mulig.

Bestyrelsen består af fem medlemmer:

Foreningens vedtægter.