Allerup Krat batteri

Find vej til Allerup Krat batteri

Allerup Krat batteri var på ca. 150 meters længde med 4 stk. 12 cm. kanoner. ,Batteriet lå på begge sider af en skovvej, der delte batteriet i to.
Selve batteriet i den søndre del og dets bunkere i den nordre. Som forbindelse mellem batteriets to dele blev derfor gravet en minegang under skovvejen.
Skytset var opstillet i en feltlignende stilling.

Mandskab af hærens artillerister.  Målområdet var et moseareal ved, og lidt nord for, Lindet Skov.
Observationsbunker lå ca. 400 m. vest for batteriet.

Der findes sprængte rester fa bunkerne, de intakte traverser fra batteriet samt en betonramme fra et tømmerrum 100 meter foran batteriet.
Der findes adskillige andre sprængte rum i Allerup Krat.

Vest for batteriet findes en intakt maskingeværbunker i skovkanten. Skudvinkel mod øst.

Billeder batteriet 2017

Billeder maskingeværbunker 2017