Bunkere i Kalby Plantage

Find vej til bunkere i Kalby Plantage

Kort til bunkere i Kalby Plantage

Der ligger to intakte bunkere i plantagen.

Det er intakt halvdelingsbunker og en intakt maskingeværbunker.
Der findes også rester af tømmerrum i form af deres betonportaler. I nærheden af disse findes også rester af skyttegravsanlæg.

Endvidere findes der i plantagen nogle overdækkede rum, hvor kun periskophullet er synligt.

Halvdelingsbunkeren er speciel idet det er den eneste kendte bunker i stillingen der har de små rum i væggene ved køjekrogene. Formentlig har de været opbevaring af mandskabets ejendele.

I maskingeværbunkeren ses den niche tydeligt, hvor maskingeværet i feltaffutage blev opbevaret.

#1 Halvdelingsbunker

#2 Maskingeværbunker

#3 Rester af Tømmerrum