Guidede ture

Foreningen for Sikringsstilling Nord tilbyder guidede ture i sikringsstillingen, hvor du kan besøge og høre historien om fæstningsværket.

Mogens Scott Hansen afholdt guidede ture

Scott Hansen guidede i stillingen

Besøg og se de mest spændende steder, medens en af foreningens dygtige guider fortæller om det enkelte anlægs funktion og dets sammenhæng med stillingens oprindelige anlæg.

Turene gennemføres af foreningens guider, der både har specialviden om sikringsstillingen og brænder for at fortælle om den.

Du har mulighed for inden besøget at tilrettelægge besøget i samarbejde med guiden, alt efter kørselsafstand og interesse.

Der er fast timepris på de guidede ture uanset deltagerantal, så jo flere deltagere, jo billigere for den enkelte.

Kontakt os via vores kontaktmail og få yderligere information