Lerskov batteri

Lerskov batteri (BA9) var et af de svære batterier. Det blev helt færdigbygget og bestykket med en 24 cm. marinekanon.

Find Lerskov batteri

Kort til Lerskov batteri

Tegning af Lerskov batteri

Tegning af MSH

 

Brisken og det vestlige opholdsrum lå frit i terrænet, medens de tre østlige rum lå i skoven. Batterigraven mellem batteri og ammunitionsmagasin havde en 600 mm ammunitionsbane.

Lerskov batteri var sløret med hønsenet spændt ud over graven med pæle på hver side.

Ude ved  vejen ligger et atypisk dobbeltrum, forskallet med bølgeblik. Det skulle angiveligt være et sanitetsrum.

Jernbanesporet til transport var 4,5 km. lang og var forbundet til Østlængdebanen ved et sporskifte. Undervejs var banen ført over 3 små åer med broer af tømmer, stål og jernbaneskinner.

I dag kan man se tydelige rester af brisken samt en sanitetsbunker med to intakte bølgeblikrum.

Billeder 2009 og 2022