Middelsvære batterier

Udover de svære batterier var der også sikringsstillingens middelsvære batterier samt nogle lettere feltbatterier.

Middelsvære batterier i Sikringsstillingen, 7,7,cm feltkanon

7,7 cm. feltkanon

Fra den meget almindelige 7,7 cm feltkanon til 15 cm felthaubits, feltskyts fra hæren med alm. artillerister og marineartilleri med tilhørende marineartillerister.
Vi ved at der i mindst 1 tilfælde har været anvendt krigsbytte (Schützgebäute) idet der i et anlæg var opsat skyts fra franske Schneider-Canet.
Canet havde udelukkende leveret til den danske og den franske hær indtil krigsudbruddet.
Det kan ikke udelukkes at de andre steder i Sikringsstillingen har været anvendt skyts af fremmed oprindelse. Dette forekommer sandsynligt set ud fra at stillingen kun var en forberedt stilling. Der var langt mere brug for det moderne skyts og de  krigsvante styrker på Øst- og Vestfronten.

De middelsvære batterier i Sikringsstillingen, 10,5 cm feltkanon

10,5 cm feltkanon

Mogens Scott Hansen beskriver batterier med 9 cm skyts. Denne kaliber er ikke normal i det tyske artilleri. Enten er der formentlig tale om krigsbytte eller om den almindeligt forekommende 10,5 cm feltkanon. Det har dog utvivlsomt været svært efterfølgende at skytsbestemme de lette og middeltunge batterier.

Der var en del ældre skyts.

I de middelsvære batterier indgik flere steder i stillingen skyts der var taget ud af gamle Kiel-forter som Herwarth, Röepsdorff, og Freienfelde. Det var forter fra slutningen af det nittende århundrede, og med artilleristiske øjne, stærkt forældede.

Skyts i de middelsvære batterier, 15 cm kanon (DK)

Fæstningsaffutage (DK)

Generelt var der stort pres på fordeling af artilleri. Der var sket en 6-dobling af mandskabsstyrken, hvilket medfører store omorganiseringer. Fra 669  til  2300 infanteribataljoner og fra 642 til 2900 felt- artilleri-bataljoner. Fra at armékorpset var troppeenhed (to infanteridivisioner og en artilleribrigade) blev det gradvis divisioner, der i antal afhængig af opgaven, var underlagt en korpsstab. Divisionen bestod af en infanteribrigade (tre regimenter) og et artillerikommando( et feltartilleriregiment, en tung artilleribataljon samt evt. tildelt tungere artilleri).

For at skaffe pjecer til de mange nye artillerienheder (rustningsindustrien kunne ikke levere tilstrækkeligt antal) gik man fra batterier á 6 pjecer til batterier á 4 pjecer. Samtidig brugte man også erobret materiel.
En del af dette erobrede skyts er sandsynligvis anvendt i Sikringsstilling Nord, som var en sekundær stilling. Generelt synes det, som om artilleri-kommandoerne er udskilt og opbygget i takt med pjecerne kunne fremskaffes.