Observationsbunker på Pothøj

Der ligger en stor, næsten intakt, observationsbunker på Pothøj.

Find vej til Pothøj

På Pothøj ligger, udover revolverkanonbunkeren, også en næsten intakt stor observationsbunker.

Den store panserkasse der skulle beskytte observatøren er taget ud, hvilket har medført en del skader på bunkeren.  Kassen er fjernet for at jernet kunne genbruges.

Det er en meget stor bunker, og det er spørgsmålet om den har haft en sekundær funktion.