Øster Gasse batteri

Find Øster Gasse batteri.

Kort til Øster Gasse batteri

Batteriet var på ca. 250 m. og bestod af 4 12 cm. fæstningskanoner  på høje hjullavetter fra Fort Höhe ved Kiel. Mandskabet bestod af marineartillerister.

Øster Gasse batteri 1921

Batteriet 1921

Batteriet var delt i to halvbatterier. 1. Zug ved skolen og 2. Zug 220 m. længere mod vest. Kanonerne stod på svære betonbrisk, som foran havde en lodret betonvæg til at holde på jorden. Bag de to briske lå 3 håndmagasiner, som blev forsynet fra et stort ammunitions- og mandskabsrum.

Målområdet var et moseareal 600 m. NNE for Gejlbjerg.
Også her måtte der laves store afvandingsarbejder for at holde batteriet tørt.

Observationsbunkeren lå 600 meter øst for Gasse Høje og en bunker ved det tidligere vejkryds i nordspidsen af Kalby Skov.

Der er ganske få rester af Øster Gasse batteri.
Et intakt ammunitionsmagasin er det eneste der er tilbage.

 

Resten er sprængt og fjernet.

Billeder 2009