Strandelhjørn batteri

Find Strandelhjørn batteri

Batteriet i Strandelhjørn (BA15) var et af de svære batterier anlagt bag den egentlige stilling.

Der var et opholdsrum udformet med strube kaponiere og som også skulle fungere som kommandostation.

Af batteriet i Strandelhjørn er der udover ammunitionsmagasinet med de to udlangeråbninger og et ladningsmagasin, et meget stort sprængt rum. Alene størrelsen er interessant.

Af brisken er der i dag kun er i dag kun et stort krater tilbage efter sprængning af den.
Det store krater fremkom idet man ved bortsprængningen med 1100 kg sortkrudt kun løftede brisken nogle meter i luften. Da den stort set intakt landede samme sted igen, måtte man sprænge anden gang.

Foto af Strandelhjørn batteri 2009 og 2017